Rødby Svømmeklub

Lidt informationer om de forskellige hold og regler

Om svømning

Her vil vi gerne fortælle lidt om, hvad vi øver på de forskellige hold og ligeledes nogle generelle oplysninger om svømning.

I svømning kan man ikke sige, at når barnet er en bestemt alder, så skal vedkommende svømme på et bestemt hold.

Det er alene barnets motoriske udvikling, der er afgørende for barnets tilfredsstillende placering.

Nogle børn svømmer flere år på samme hold – dette er ingen ”skam”, blot en styrkelse af barnets motorik og selvtillid. Den første sæson på et hold har man måske store vanskeligheder, men den efterfølgende sæson er man måske blandt de bedste. Denne bevidsthed, om at være god til noget, er meget vigtig for barnets selvtillid og udvikling.

Det at lære sig at svømme for såvel børn som voksne, er i sig selv en stor personlig sejr, idet man her skal arbejde med muskler, man ellers ikke bruger så meget og med det fremmede/nye element: vandet!

GOD FORNØJELSE

TRÆNERE (INSTRUKTØRER + HJÆLPETRÆNERE)

Klubben tilstræber, at det er den samme træner(instruktør), der har holdet hele sæsonen. Men der er tilfælde, hvor der er vikar på.

Der er altid en livredder tilstede i hallen og på sigt vil alle trænere blive uddannet indenfor DSU.

På nogle af holdene vil der være en hjælpetræner - i nogle tilfælde hele sæsonen og i andre kun i begyndelsen.

FORÆLDRE:

Forældre til mindre børn er velkomne i hallen første svømmegang, men derefter kan man altid følge børnenes gennem vinduet fra det tilstødende lokale.

HOLDSTØRRELSER:

Man tilstræber en holdstørrelse op til 15 personer for børneholdenes

Vedkommende.

Såfremt et hold ikke får tilstrækkelig mange tilmeldte, forbeholder klubben sig

ret til at lukke holdet. Allerede tilmeldte vil få tilbudt plads på øvrige

tilsvarende hold, efter aftale med instruktør og hjælpetræner.

VENTELISTER:

I det omfang, det ikke er muligt at imødekomme holdønsker, vil der blive

oprettet ventelister, enten til et bestemt hold eller til en bestemt holdtype.

Såfremt der åbnes mulighed for at komme på et ønsket hold, bliver man kontaktet i opskrivningsrækkefølge. Ventelister gemmes ikke fra år til år.

Tilmelding til næste sæson foregår på lige fod med andre.